15.06.2018 Kráľovná Pomoci - Dechtice

05.07.2018

15.06.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Dnešným želaním môjho materinského Srdca je, aby ste Boha čoraz väčšmi milovali a po Ňom túžili. Preto si chráňte svoje srdcia pred hriešnymi túžbami, aby sa v nich mohli rodiť túžby čisté a sväté. Čím budú vaše srdcia naplnené, také budú aj vaše skutky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.