Aktuálne Posolstvo Kráľovnej Pokoja, Medžugorie, 25. júl 2018

28.07.2018

"Drahé deti! Boh ma povolal, aby som vás viedla k nemu, pretože on je vaša sila. Preto vás pozývam, aby ste sa modlili k nemu a dôverovali v neho. Pretože on je vaše útočište od všetkého zla, ktoré striehne a odvádza duše ďaleko od milosti a radosti, ku ktorým ste všetci pozvaní.
Milé deti, prežívajte Raj tu na zemi, aby sa vám dobre vodilo a nech sú vám Božie prikázania svetlom na vašej ceste.
Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "