Aliancia za voľnú nedeľu kritizovala chystaný rakúsky zákon o pracovnom čase

27.06.2018

Viedeň 26. júna (KAP)

Ostrú kritiku voči plánovanému zákonu o pracovnom čase vzniesla Aliancia za voľnú nedeľu. Rakúska vláda touto iniciatívou jednostranne vypovedala spoločenský konsenzus. Plánované výnimky o pracovnom pokoji počas víkendov a sviatkov by zrušili voľnú nedeľu a sviatky. Ak bude platiť zákon tak ako je to naplánované, "potom sa stane nedeľná práca novou realitou pre všetkých, nielen pre zamestnancov v určitých odvetviach".

Zamestnancov by mohli zaangažovať až do troch po sebe idúcich víkendov do práce v nedeľu, museli by bez prestávky pracovať až do 12 dní a nemali by absolútne žiadne právo na to, aby to odmietli, vystríha Aliancia a ďalej citujeme: "Prispievame k ′týždňom bez konca′". Oprávnený záujem o pravidelnú, plánovanú a voľnú nedeľu ostane pri tomto návrhu zákona nepovšimnutý. To isté platí aj v prípade sviatkov: "Ak je nutné pracovať počas sviatkov, znamená to možnosť zaangažovať zamestnanca na Sviatok vianočný, na Veľkonočný pondelok a rovnako aj počas sviatkov, ktoré pripadajú na štvrtok".

Zo zmien má byť podľa návrhu iniciatívy vyňatá práca predavača. Neznamená to však ochranu zamestnancov v obchode, hovorí aliancia: "To možno potom znamená, že budú robiť inventúru, ukladať do regálov tovar..." Aliancia za voľnú nedeľu pritom vychádza z možného domino efektu: "Ak sa v ďalšom kroku zmení zákon o otváracích hodinách, potom je v celej sfére obchodu nedeľná práca." Aliancia preto vyzýva spolkovú vládu Rakúska, aby "rozhodným spôsobom uznala ochranu mimopracovnej nedele".

"Aliancia za voľnú nedeľu Rakúsko" zahŕňa dnes viac než 50 združení, napríklad detské a mládežnícke organizácie, voľnočasové, kultúrne a alpské spolky, odborové organizácie a mnoho cirkevných organizácií /bližšie informácie: www.freiersonntag.at

(Zdroj: www.kathpress.at/.../arbeitszeitgese... / Preložila: Ľubica Hricová)