Anjel Pána s pápežom Františkom: Svätá rodina je vzor komunikácie

29.12.2019

V nedeľu Svätej rodiny sa pápež František pri poludňajšom stretnutí s veriacimi zameral na význam komunikácie v rodine. Vyjadril tiež solidaritu Somálsku po krvavom atentáte z predchádzajúceho dňa.
Ovál vatikánskeho námestia bol v nedeľu 29. decembra napoludnie takmer celkom zaplnený. Bohatá účasť na modlitbe Anjel Pána a požehnaní Svätého Otca bola dôkazom živého kontaktu celých rodín mesta Ríma so svojím biskupom vo sviatok Svätej rodiny, uprostred Vianočnej oktávy.
V úvodnom príhovore dal pápež František Máriu a Jozefa spolu s Ježišom za vzor rodiny, ktorá sa spolu modlí, pracuje a vzájomne komunikuje. 

"Kiež môže byť Svätá rodina vzorom našich rodín, aby sa rodičia a deti navzájom podporovali vo vernosti Evanjeliu, ktorá je základom svätosti rodiny," zaželal veriacim z okna Apoštolského paláca.


Po udelení požehnania vyjadril pápež František sústrasť a solidaritu obyvateľstvu Somálska po sobotňajšom teroristickom útoku v Mogadiši s vyše 70 obeťami. Na tento úmysel sa pomodlil s prítomnými jeden Zdravas.


Svätý Otec sa s veriacimi rozlúčil prianím pokojného vstupu do Nového roka - s pokojom v srdci a so vzájomnou komunikáciou v rodinách. Na záver nezabudol poprosiť o modlitbu za seba.