Praha: Mariánsky stĺp bude obnovený!

12.04.2018

Magnificat Slovakia opäť organizuje

modlitby v Prahe na Staromestskom námestí.

Odchod z Topoľčian: 11. mája 2012 o 21.00, z Trenčína: 0 22.30. Dňa 12. mája bude o 8.30 spolu s o. J.Střížom U sv. Jozefa v Prahe sv. omša. Nasleduje program na Staromestskom námestí.

Kvôli ubytovaniu sa treba prihlásiť do 15. apríla 2012, a to na tel. č. Anna Dvončová, 0917 988 315, 038 53 83 803.

Na obr: kópia sochy, stojaca vo výklenku Týnskeho chrámu na Staroměstskom námestí.

Táto aktivita Magnificat Slovakia

trvá od 25. októbra 2008. a to za obnovu Mariánskeho stĺpu, zničeného anarchistami po vyhlásení Československej republiky v r. 1918. Modlitbové stretnutie má úmysel aj duchovné znovuzrodenie slovenského a českého národa, ako aj celej Európy. .

Pozývame všetkých,

ktorí sa môžu opätovného Pochodu Prahou zúčastniť

Primátor Prahy B. Svoboda zo dňa 17. 3. 2012 (ČT 24) sa o obnove Mariánskeho stĺpu vyjadril kladne.

https://www.marianskysloup.cz/

V dňoch 1. a 2. mája 2010

O.Z. Magnificat Slovakia, pútnici z Topoľčian a okolia, Gréckokatolícke spoločenstvo v Žakovciach a pútnici z Čiech a Moravy uskutočnili už druhú májovú púť do Prahy na modlitby za navrátenie Mariánskeho stĺpu na Staromestskom námestí, za duchovnú záchranu českého a slovenského národa, ako aj za kresťanské zjednotenie Európy.

Čo je Mariánsky stĺp:
Mariánsky stĺp a na vrcholku socha Blahoslavenej Panny Márie, stáli po 368 rokov na pražskom Staromestskom námestí. Stĺp bol postavený v roku 1650 z vďačnosti Matke Božej za takmer zázračnú pomoc Pražanom pri obrane mesta obliehaného švédskym vojskom v r. 1648. Dňa 3.11.1918, krátko po vzniku samostatnej Československej republiky bol tento Mariánsky stĺp sfanatizovaným davom zvrhnutý a úplne zničený.
O reštauráciu tohto Mariánskeho stĺpu a o jeho postavenie na pôvodné miesto sa usiluje "Spoločnosť pre obnovu Mariánskeho stĺpu spolu s kruhom priateľov a ctiteľov Panny Márie."
K tejto výzve sa pripojilo aj 200 Slovenských pútnikov, ktorí sa prišli na tento úmysel modliť. Púť viedol kňaz Otec Jaroslav Stříž.
Zahájenie stretnutia pútnikov sa uskutočnilo 1 mája v sobotu o 9 hod pred kostolom sv. Jozefa v Prahe, odkiaľ sa postupne presunuli do kostola Sv. Kríža, kde bola svätá omša, ktorú celebroval Otec Leo Červenka, ktorý sa vo svojej kázni takto prihovoril prítomným pútnikom:

Vyberáme
Dnes je sviatok Svätého Jozefa, pestúna Pána Ježiša Krista, hlavy Svätej rodiny, patróna celej Cirkvi, bratstiev a rehoľných spoločností, manželov a kresťanských rodín, detí, mládeže, sirôt, panenstva, robotníkov, remeselníkov... Svätý Jozef patrí k najobľúbenejším svätcom. Bol robotníkom, spravodlivým a poslušným, bol veľkou ochranou pre Pannu Máriu. Vezmite si sv. Jozefa za príklad pre svoj život, pre svoje povolanie. Práca, ktorú vykonávate musí Vám prinášať radosť a mali by ste ju konať s radosťou na slávu Pána Ježiša.

Po svätej omši pútnici pokračovali na Staromestské námestie, kde sa pútnici modlili ružence, spievali Mariánske piesne, všetko asi 2 hodiny. Počas modlitieb cez námestie prechádzala extrémistická skupina. Bol to stred dvoch pochodov, jeden oslavoval Boha, Pána Ježiša a Pannu Máriu a druhý prúd demonštroval.

Pútnici po modlitbách na Staromestskom námestí na mieste, kde stál ten stĺp, sa presunuli do kostola Sv. Tomáša, kde bola ďalšia sv. omša a večeradlo k Panne Márii, ktorú celebroval Otec Jaroslav Stříž a 3 českí kňazi. K slávnostnému večeradlu sa pripojili aj pútnici s Filipín.

Po večeradle spolu s Českými pútnikmi sa pokračovalo v sprievode Prahou s Pražským Jezuliatkom a následne bola sv. omša. Ktorou sa zavŕšil prvomájový deň pútnikov Slovenska. Tu sú rozhovory s niektorými z nich:

Ježíš a Marie mi pomáhají

Karchňak Jaroslav, 30 r. Křešovice
M ROSA: Čo Ťa oslovilo prísť na túto Mariánsku púť do Prahy a čo to pre Teba znamená?
Jaroslav:
Když jsem se o této pouti dozvěděl od Otce Jaroslava Stříže, velmi jsem se tomu potěšil a rozhod jsem se jít. Pannu Marii a Ježíše mám moc rád a za mnoho jim vděčím. Tady mne to moc povzbuzuje ve víre a cítím se tu velice dobře.
Jsem rád, že takovým způsobem můžu projevit svou lásku k ním. Kdysi v minulosti jsem měl úraz a byl jsem v nemocnici a slyšel jsem s rádia mluvili o Ježíšovi a Marii a já si uvědomil, že jsou při mne a moc mi pomáhají. Bylo to také veliký povzbouzení.

Viera je dar Boží

Anna Vlhová, Šaštín
M ROSA: Čo vzbudilo u Vás záujem na púť do Prahy?
Anna:
Na túto púť som sa rozhodla ísť z lásky k Sedembolestnej Panne Márii Šaštínskej, vnuknutie do môjho srdca prišlo na nočnej adorácii v našom Šaštínskom kostolíku, cítila som, že by som mala ísť v slovenskom kroji. Taký modlitbový pochod sa tak často nekoná v Prahe. Moje modlitby sú na úmysel Panny Márie, ale aj za obrátenie mojej rodiny, našej mládeže, mojich detí, obrátenie všetkých rodín a celého Slovenska, Čiech a celého sveta. Viete doba je ťažká a ponuky zla sú veľké a tlaky na mladých ľudí sú stále väčšie, ale s Božou pomocou a s láskou Panny Márie môžeme niečo pre túto dobu urobiť. Len úprimná modlitba obeta, pôst môže zmeniť tento svet. Keď bude láska v rodinách bude aj láska medzi ľuďmi.

M ROSA: Aká je viera vo vašej rodine?
Anna:
V každej rodine sú určité problémy, deti podľahli vábivým lákadlám sveta, móda, zábava, ľahko prežiť deň. Utrpenie im je vzdialené a ja ako matka vidím, že ich cesta nie je dobrá, že je krehká a zradná. Tu slová nepomôžu, iba úpenlivá modlitba pod krížom. Viera je dar Boží a veľmi vzácny dar a ja oň veľmi prosím, aby naša rodina spoznala Božiu lásku a aby s láskou k nemu chodili. Je to môj osteň.. Manžel tiež nebol moc horlivý pred manželstvom bol iba pokrstený, vieru tiež moc nepraktikoval, ale prišiel o zamestnanie. Dlhé roky nemohol zohnať robotu a prosil Pána a tiež prosil aj Pátra Pia za orodovanie a Pán ho doviedol k viac miestnemu a dobrému autu za veľmi slušnú cenu, tak veľmi ho to oslovilo, že sa rozhodol slúžiť s týmto autom na slávu Božiu.

Požehnaná misia

Anna, Košice
M ROSA: Čo Vás oslovilo prísť na púť do Prahy?
Anna:
Oslovilo ma Pražské Jezuliatko, úcta k malému Ježiškovi.. Do Prahy som často chodievala aj služobne a nevedela som o Pražskom Jezuliatku. V Prahe som nebola už 11 rokov, ale keď som sa dozvedela, že bude sprievod s Pražským Jezuliatkom a korunovácia Pražského Jezuliatka v srdci som zatúžila byť pri tom. Nemala som ani s kým ísť, som tu sama. Je to pre mňa nesmierny zážitok a povzbudenie vo viere.

M ROSA: Aký bol Váš úmysel púte a kto vám odovzdal vieru?
Anna:
Vieru mi odovzdala mamička, viedla ma k Pánovi veľmi som jej zato vďačná. Úmysel púti bol vyprosiť milosti pre moju rodinu, blízkych a tiež, aby táto moja misia bola požehnaná pre moju rodinu a moje okolie a samozrejme aj pre obyvateľov Košíc

Dobro zvíťazí nad zlom

Anna Dvončová Solčany, dôchodkyňa
M ROSA: Ako sa Vám podarilo zorganizovať toľkých pútnikov na túto púť a aký bol úmysel tejto púti?
Anna:
Na vnuknutie Panny Márie som dostala myšlienku zorganizovať takúto púť, ktorá môže zjednotiť na základe Božej lásky Čechov, Slovákov a celú Európu. Program púte bol modlitbami, svätými omšami, večeradlom osláviť Boha a Pannu Máriu a vyprosiť živú vieru pre Slovensko, Česko, naše rodiny, mládež, deti, politikov, pre každého, aby celý svet spoznal Božiu lásku.. Jedine Božia láska a láska Matky Božej, môže byť mostom a svetlom pre ďalší život.

M ROSA: Akí sú pútnici?
Anna:
Už cestou v autobuse sme sa zjednotili v modlitbách a vytvorili sme jednoliate modlitbové spoločenstvo, ktorému záleží na Pánu Bohu, Panne Márii a návratu aj zrúteného stĺpu Panny Márie na Staromestskom námestí a na návrat viery do ľudských sŕdc. Napriek tomu, že sme celú noc cestovali, pútnici boli trpezliví a vytrvali v absolvovaní modlitieb, bohoslužieb a pochodu po Prahe. Veľmi ma to fascinovalo a vidím, že viera v našom národe je. Za túto silu patrí vďaka Pánu Ježišovi a Panne Márii. Otec Jaroslav viedol pútnikov po celý deň, obetavo slúžil sväté omše, večeradlá a modlitby.

M ROSA: Ako ste vnímali tú skutočnosť, že na jednej strane asi 300 pútnikov sa modlilo a prosilo o lásku a na druhej strane pochod extrémistickej skupiny mladých ľudí, ktorí pochodovali?
Anna:
Bolo to stretnutie dvoch prúdov dobra i zla. Zvláštne na tom, že ich bolo menej ako nás a museli mať silný doprovod policajtov, aj v tom je vidieť, aký to bol pochod. Je potrebné veľa a veľa modlitieb za takúto mládež, aby spoznala Božiu lásku a dostala pokoj do srdca.

M ROSA: Čo by ste povedali tým, ktorí sú nerozhodní a váhajú prejaviť svoju vieru v Boha?
Anna:
Aby sa nebáli ísť na takéto podujatie, putovať, modliť, vyznať, že Pán Ježiš je ich Pán, aby sa nebáli chodiť aj s ružencom v ruke, sila modlitby je veľká a aby vedeli, že dobro zvíťazí nad zlom. Treba všetko zanechať a treba sa veľa modliť za záchranu sveta.

Viesť apoštolský život

Br. Radek Navrátil OFMCap, kapucín Praha
M ROSA: Poinformuješ nás kto sú kapucíni a aká je ich spiritualita ?
Br. Radek: Kapucíni jsou řeholníci, ktěrých mottem je: "Chci být pouze chudým bratrem, který se modlí." sv. Pio z Pietrelciny.
Naší spiritualita je po vzoru svatého Františka, zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě. Bratrstvo v pokání radostné, v utrpení milující Pánův Kříž, žijící Eucharistií, svěření Matce Boží, otevření vanutí Ducha, apoštolským životem práci i slovem, kajícnosti, hlásající obrácení a změření a pokoj. Snažíme se vést apoštolský život, který v sobě zahrnuje v vztah k Pánu Ježíši. Pěstujeme ducha svaté modlitby a zbožnosti, abychom se stali následovníky svatého Františka a žijeme v bratrském společenství.

M ROSA: Čo rozhodlo o tom, že Ty si se stal rehoľníkom?
Když jsem měl 14 let a zemřela mi babička dosti neobvyklou smrti, byl jsem na pohřbu a tam p. Farář mluvil, že i mrtví mají naději na Boží království, mne to tak oslovilo, že jsem se začal tomu věnovat a uvažoval jsem o stavu knězském anebo řeholním a moje rozhodnutí se ubralo žít v společenství a už jsem v řeholi 7,5 roka. A jsem nesmírně spokojen, že můžu pracovat v Pánově zahrádce.

M ROSA: Aká je Vaša služba ľuďom, mládeži?
Br. Radek:
Pořádame Duchovní cvičení v termínu od 2. do 6.7.2010 v kláštere v Praze na Hradčanech exercicie s tématem "Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!" takáto exercicie pořádáme časteji. Dále zde vystoupí Rapsodické divadlo Olomouc s kompozicí básnických textů s mariánskou tématikou pod názvem "Chvíle s Ní". Výtěžek z benefice bude předán společnosti BONA, která usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou zpět do společnosti. A mnoha jiných služeb deláme pro lidi i mládeži.

M ROSA: Aká je Tvoja úcta k Panne Márii a aká je doba?
Br. Radek:
Jednoduchá, je to moje maminka, dbáme o to, aby Panna Mária byla prizvána do společenství před sv. mši. Doba je požehnaná. Je ohromný dar žit v teto době. Aj v minulosti lidé museli řešit mnohé problémy a těžkosti, ani pro víru nebylá žádná doba ideálna a jde o to, či každý, kdo má nejaký kříž, ho příjme.

Bratia kapucíni
poskytujú v priestoroch svojho kláštora
v Prahe na Hradčanoch (Loretánske nám. č. 6)
ubytovanie pre vysokoškolákov,
ktorí radi pomôžu s miništrantskou službou.

Bližšie informácie podá br. Radek Navrátil OFMCap. na adrese:
radekna(zavinac)seznam.cz