Csk.news zámerne zneužíva vyjadrenia Guliana Di Bernarda proti pp.Františkovi

24.06.2018

Csk.news vydali článok s názvom:

Slobodomurársky veľmajster: František je "osvietený tyran"

Zdroj: Slobodomurársky veľmajster: František je "osvietený tyran"

https://gloria.tv/article/N8jV9ifZzcjN4VDR82zfRrZyG


Avšak tento názov článku sa nezhoduje s tým, čo obsahuje článok a hlavne, čo v skutočnosti povedal Guliano Di Bernardo (Slobodomurársky Veľmajster)

Csk.news vychádza zo zdroja: Fabio Cancelli, ktorý už priniesli dezinformačný názov článku, ale ani v ňom sa nenachádza to, čo obidva články vo svojom názve prezentujú ako vyjadrenie Guliana Di Bernarda.

Guliano sa totiž vyjadril, že za osvieteného tyrana si vie predstaviť pápeža, ale nepovedal, že tým pápežom je František. Porovnaj:

Vo februári 2016 sa denník Libero spýtal Di Bernarda otázku "Aký je váš prototyp osvetleného tyrana?", Na čo Di Bernardo odpovedal:

"Ak musím uviesť meno, povedal by som Pápež."

Z vyjadrení Guliana vidíme, že on by len chcel, aby spomínaný "tyran" bol pápež a možno by aj chcel, aby pp.František takým tyranom bol, ale ako by mohol Guliano nazvať Františka tyranom, ked si uvedomuje, že tento pápež má ďaleko od tyrana?!

Prečo csk.news podáva ďalej takéto články, ktoré otvorene broja proti pp.Františkovi a pritom sa prezentuje ako katolícke spravodajstvo?!

Keď si pozriete aj iné články, ktoré sú rovnako zamerané proti pápežovi Františkovi, môžete vidieť, že sa jedná o cielené spravodajstvo so zámerom zdiskreditovať pápežovu osobu, aby verejnosť mali pomýlenú predstavu o pápežovi, ktorá by ich viedla k zosadeniu pápeža zo Svätého Stolca.

Aj keď nie je možné, aby pápeža mohol oficiálne z úradu odvolať niekto iný, predsa pápež môže odstúpiť z úradu z vlastnej vôle a to aj z toho dôvodu, že je na neho vyvíjaný psychický nátlak. Veď z toho dôvodu odstúpil jeho predchodca em.pp.Benedikt XVI.

Csk.news sa prezentuje ako katolícke spravodajstvo zo sektora "tradicionalistov", ale to môže byť len zámienka na presadenie svojich dezinformačných článkov.

Guliano Di Bernardo
Guliano Di Bernardo