Kresťania sa zjednotia v modlitbe počas „Obdobia úcty k stvorenstvu“

31.08.2018

Počas "Obdobia úcty k stvorenstvu" (The Season of Creation), ktoré bude prebiehať od 1. septembra až do 4. októbra, sa kresťania po celom svete združia v modlitbe za stvorenstvo. Konferencia európskych cirkví (CEC) a Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) spoločne pozvali kresťanské komunity k ekumenickej účasti.

"Je čas ukázať, že sa staráme o božie stvorenie a modlíme sa za božie stvorenie spoločne," povedal generálny sekretár Svetovej rady cirkví Reverend Olav Fykse Tveit vo videu, ktoré bolo zdieľané na oficiálnej webovej stránke celej akcie.

Možno už hovoriť o tradícii, ktorá spája kresťanov Východu i Západu. V roku 1989 bol 1. september vyhlásený vtedajším ekumenickým patriarchom Dimitriosom za deň modlitby za životné prostredie. Neskôr v roku 2015 ho pápež František ustanovil aj pre kresťanov ako "Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenstvo". Svätý Otec pravidelne vydáva aj posolstvo na tento deň.

"Aby sme prehlbovali náš vzťah s Bohom, musíme prehlbovať náš vzťah s sebe navzájom a k celému stvorenstvu," vyhlásil predseda CEC Rev. Christian Krieger, pastor Reformovanej protestantskej cirkvi Alsaska a Lotrinska v spoločnom videu, ktoré vydali organizácie v rámci prípravy na nadchádzajúce dni "Obdobia úcty k stvorenstvu".

"Environmentálna ekológia vyžaduje integrálnu ekológiu, to znamená ľudskú ekológiu, tiež rešpektovanie dôstojnosti každej ľudskej bytosti, života a všetkého, čo s ním súvisí, života od počatia až po prirodzenú smrť - áno, to všetko je súčasťou tohto záväzku k integrálnej ekológii," doplnil oficiálne stanovisko predseda CCEE kardinál Angelo Bagnesco arcibiskup Janova.