Otevřený dopis pro pana Glasera a radu festivalu divadelní svět Brno 2018

22.04.2018

Stejný šel i na Radu města Brna.
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11
657 70 Brno 18. 4. 2018 Brno

Jan Rozek
Dolní 61
Velké Němčice 69163

Vážený pane řediteli divadla a vážená rado festivalu divadelní svět Brno 2018,
obracím se na Vás jménem lidí, kteří podepsali petici Proti podněcování k nenávisti ve hře Naše násilí v Brně.
Chtěl jsem Vás poprosit o zvážení dopadů tohoto představení na obyvatele Brna i celé ČR, zda za těchto okolností je vhodné představení uvést.
V online petici najdete více než 1000 vzkazů lidí, kteří toto představení považují:
za vyvolávající nenávist vůči náboženským skupinám, které hrubým způsobem uráží a dehonestuje,
za eticky a společensky nepřijatelné pro širokou skupinu obyvatel a vyšším způsobem rušící sociální smír,
za ohrožení pro obyvatele města s možnými teroristickými dopady, které známe např. z Francie.
Podle mého názoru se zde nejedná o cenzuru. Cenzura je ústavně nepřípustná a znamená omezování svobody názoru - oproti tomu ne každé omezení svobody projevu je cenzurou, tím spíše, pokud se jedná o omezení, které vyplývá přímo z LZPS.
Věříme, že vyslyšíte přání občanů a Váš zájem o pokojné soužití všech náboženských skupin převáží nad snahou některých lidí veřejně urážet náboženské a etické cítění skupiny obyvatel.
Jelikož je přání lidí podepisujících petici zvážit i možnou trestněprávní rovinu Vaší podpory představení, jsem nucen Vás na to upozornit.
Zde je odkaz na znění petice, obavy občanů a všechny související dokumenty: www.petice24.com/.../1760
Jan Rozek


KAUZA: "Naše násilí"

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2018/04/20/kauza-nase-nasili/