Otvorený list všetkým, keď sa rozhoduje o zavraždení ďalších tisícov spomedzi ľudí, a to tých najnevinnejších.

28.05.2018

Otvorený list všetkým,
keď sa rozhoduje o zavraždení ďalších tisícov spomedzi ľudí,
a to tých najnevinnejších.

o. Ing. Miroslav Čajka, C.Ss.R.

Áno, otvorený list všetkým, ale najprv Vám, pán rektor Kňazského seminára v Banskej Bystrici - Badíne duchovný otec Ján Viglaš.

Denník Postoj 24. 5. 2018 uverejnil Váš postoj k hlasovaniu ohľadom vraždenia detí.
Vy, ohľadom toho, či kresťanský politik musí hlasovať za zákon, ktorý by zachránil zavraždenie tisícov detí, ste tam prehlásili:

"Nie nemusí."

Otče rektor, moja odpoveď na Váš postoj je: Odstúp satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, ale iba pre to, čo je ľudské. (por. Mt 16:23, Mt 4:10)
Najprv, vari zločin vraždy nevinných sa týka iba kresťanov?! Či to nie je zločin aj u nekresťanov?!

Prečo tu teda hovoriť iba kresťanským politikom? Božia pravda sa má hlásať celému svetu. Vidím v tom prinajmenej Vašu ťažkú nedôslednosť, ktorá sugeruje nekresťanom, že u nich je to nepodstatné, ako budú hlasovať. Veď ak kresťania "nie nemusia" hlasovať za záchranu tisícov, o čo menej nekresťania. Pravda, otče Viglaš?

Ďalej hovoríte, že "ak sa tento zákon posudzuje sám osebe... nie je dobrý".

Zaiste, tento zákon, AK by vraždy nenarodených boli úplne zakázané, nie je dobrý, lebo by sa išlo k horšiemu, ALE týmto zákonom sa radikálne ide k lepšiemu. Tento zákon by predišiel vražde tisícov nevinných detí. Toto podľa Vás, pán Viglaš, nie je dobré?!

A čo tu motáte (v článku na Postoji) ohľadom "objektívnej roviny"?!

Hovoríte, že ten zákon nie je dobrý, ak sa posudzuje "na objektívnej rovine"?

Ak si zistíte v slovníkoch (ak už Vám to nie je jasné), význam slova "objektívny", tak zistíte, že to znamená "daný skutočnosťou", "stavom vecí", "vyplývajúci zo stavu vecí, z okolností".

Teda ak ste povedali, - akože ste povedali, - že OBJEKTÍVNE tento zákon nie je dobrý, tak ste povedali blud a protirečíte svätému pápežovi Jánovi Pavlovi, ktorý hovorí, že člen parlamentu

"KONAL BY SPRÁVNE, keby podporil návrhy, cieľom ktorých je obmedzenie škodlivosti takéhoto zákona... Keď takto koná, nemá totiž nedovoleným spôsobom spoluúčasť na schválení nespravodlivého zákona, ale skôr ROBÍ SPRÁVNY A DOVOLENÝ POKUS obmedziť jeho škodlivé aspekty" (EV 73).

"Objektívna" skutočnosť zahrňuje OKOLNOSTI, pán Viglaš. "Objektívna rovina" je práveže opak toho, keď sa vec "posudzuje sama osebe". Vy ste protirečenia stotožnili. - No ale pomýliť sa môžem aj ja.

Hovoríte, že predkladaný zákon

"Je LEN menším zlom".

Keď sa tisíce detí nezavraždí, je to podľa Vás "LEN" menšie zlo?
Pápež hovorí, že kto by hlasoval za taký zákon "konal by správne" a robil "správny a dovolený pokus obmedziť" škodlivé aspekty.

Vy, otče Ján, tvrdíte, že "nie nemusí" človek hlasovať za to, čo je podľa pápeža "správne".

Ďalej hovoríte, že treba "brať do úvahy aj úmysel predkladateľa".
A to Vy ste Pán Boh, že si trúfate súdiť úmysly ľudí?!

Nesúďte, aby ste neboli súdení. (Mt 7:1)
Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. (Lk 6:37)
Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo. (Jn 7:24)
Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. (1 Kor 4:5)

Ďalej hovoríte:

"Dnes však riešime primárne inú okolnosť - predkladateľa".

Otče Viglaš, v parlamente je zákon, ktorý RIEŠI, čiže PODSTATNE obmedzuje vraždenie detí!! Nuž, to ste Vy rozhodli, že sa bude riešiť predkladateľ? Alebo to parlament rozhodol? Čo to tu splietate?!
A na základe akej Vašej logiky predkladateľ je zrazu primárny a beštiálne vraždenie detí DRUHORADÉ?! Potvrdzujete to, čo som na počiatku povedal.

Ďalej hovoríte, že ak neexistuje reálna šanca na schválenie zákona, "nie nemusí" politik za taký zákon hlasovať.

A to Vy ste prorok alebo jasnovidec, že máte istotu, kedy je reálna šanca a kedy nie?
Akú reálnu šancu mal Gedeón s 300 bojovníkmi proti viac ako sto tisíc, alebo Dávid proti Goliášovi, alebo Samson proti tisícom, alebo dvanásti apoštoli proti svetu v moci zlého, atď?
Máte Vy vieru?
Keď ešte aj Vy sám, ako cirkevný predstaviteľ, svojou radou judášsky povzbudzujete nehlasovať za zákon, čo mám na to povedať?

Obielený hrob!

Podraz v boji proti potratom, prišiel z úplne nečakanej strany, - ako mi to aj povedali, - prišiel z vnútra Cirkvi. Diabol sa vždy veľmi teší, pokiaľ boj za Božie pravdy, spochybní či dokonca zneguje, niekto z vnútra samotnej Cirkvi, a osobytne ak je to autorita na ktorej vyjadrení veľmi záleží. Ako sa potom majú zorientovať, bežní veriaci ľudia, ak toto napíše morálny teológ?

Och jéj, hovoríte, - odvolávajúc sa na encykliku, - že poslanec nemôže hlasovať za, lebo "je potrebné, aby poslanec komunikoval svoje postoje verejne, aby jeho absolútny nesúhlas bol známy".

Čiže doteraz žiadni kresťanskí politici nevyjadrili jasne "absolútny nesúhlas" s potratmi? A ak vyjadrili, tak prečo toto tu píšete?!

Mohli by ste menovať tých kresťanských politikov, ktorí vyslovili "absolútny nesúhlas"?

Ďalej hovoríte, že slovenský preklad, že poslanec "by konal SPRÁVNE, keby podporil takéto návrhy" neodpovedá latinskému: "člen parlamentu by mohol DOVOLENE hlasovať v prospech takýchto návrhov". Odpoviem Vám.

Za prvé, ak je niečo "dovolené", je predsa jasné, že je to aj "správne". Ale pripusťme, že preklad nie je presný.

Za druhé, veľmi šikovne ste tu vynechali koniec paragrafu, kde sa píše, že nielenže má poslanec "dovolené", ale SKÔR [dokonca] robí "SPRÁVNE". Z Vášho latinského prekladu vlastne ešte lepšie vyplýva zmysel, lebo stupňuje vec, keďže hovorí, že nielenže to je "dovolené", ale dokonca "správne". Taliani to presne v tom zmysle prekladajú, keď hovoria, že to hlasovanie je dokonca "povinné" - "doveroso" (piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui". Takže vidíte, krvopotne ste sa vyhli slovíčku "správne" na začiatku, ale na konci ste ho šikovne opomenuli. Alebo vari aj na konci je zlý preklad latinčiny?

Vy ste morálny teológ? Naozaj?

Viete, ktosi na adresu Marxa napísal: "To, čo učím je diabolská zmes, takže si každý môže z toho vybrať, čo chce."

Odpovede, ktoré ste Vy uverejnili, je čistá diabolská zmes!

Ospravedlňujem sa čitateľom, za možno pre niektorých unavujúce argumenty, ktoré som tu napísal, ale musel som to urobiť, aby si každý súdny zhodnotil, kde je pravda.
Otče Ján Viglaš, nie som na konci Vašich odpovedí (práve ich čítam), ale aj ja som už unavený.
Takže tvrdíte, že jestvujú okolnosti, keď kresťanský politik NEMUSÍ hlasovať, aj keby bola možnosť predísť vraždám tisícov.

Čiže tvrdíte, že politik, - podľa Vás teda hlavne "kresťanský", - NEMUSEL alebo nemusel by hlasovať proti zabíjaniu Židov v holokauste, ak by zákon iba obmedzoval ich zabíjanie, alebo aj v prípade, ak by neexistovala reálna šanca na jeho schválenie, alebo by zákon predkladal ktosi, koho nemám rád.

Pán Viglaš, "áno" alebo "nie"? Dobre som Vás pochopil, že toto je Vaše tvrdenie?

Prečo ste sa prepožičali satanovi?
Viac ako 1,4 milióna brutálne zavraždených detí v našom Slovensku je Vám na tej istej úrovni ako akási "nekonzistencia" niekoho?!

To Vy ste naozaj morálny teológ?!
Nie je správne, podľa Vás, hlasovať za zákon radikálne obmedzujúci potraty len preto, lebo navrhovateľ nie je bezhriešny? Takže Vy navrhujete čakať na bezhriešneho navrhovateľa? Sme pri zdravom rozume? Alebo sme spaktovaní so slobodomurármi? Alebo čo si mám myslieť? Poraďte mi!

Dokedy chcete čakať na "kresťanských" politikov? Takmer 30 rokov Vám ešte nestačilo?
No, kde sú?! Aké sú relálne šance na ČAKANIE?!
Nepovedal Ježiš, že keď bude Kotleba mlčať, kamene budú kričať? (por. Lk 19:40) Možno, že nepovedal. Ja sa len pýtam.
Nebolo ešte dosť úkladných vrážd?! Riešime si vlastné komplexy, motanicu, do ktorej sme sa osočovaním zamotali, alebo riešime tie najúkladnejšie a najbeštiálnejšie vraždy?!
Áno, postoj k tomuto zákonu ukáže, kto je kto, kto je na strane diabla a kto je na strane Boha.
Vraj počkáme na iný lepší, či prechodnejší zákon, možno o pol roka??
Za ten čas bude zavraždených ďalších vyše 5000 detí.

Vy, ktorí ste rozhodnutí nehlasovať za terajší návrhovaný zákon, beriete si tie vraždy na svedomie? Vašim rozhodnutím by mohlo byť zachránených vyše 5000 detí!! Ak vedome a dobrovoľne zadržíte svoj HLAS na ich obranu, - či už poslanci v parlamente, čí iní na inom mieste, - a necháte ich vraždiť, o čo ste lepší od fašistov?

A aby nebolo dosť, tak diabol sa nám škerí do tváre, keď teraz v tom istom čase zákonom o zvieratách ako o "citiacich bytostiach" budú zvieratá viac chránené ako človek, zvlášť nenarodený.

Ak tento nejasný postoj voči vraždám detí, dokonca od niektorých predstaviteľov Cirkvi, nie je diabolský, tak potom, čo je diabolské???

Chceme trest alebo požehnanie Božie?
Voľba je na nás!

Pápež František spolu s ruským patriarchom Kirilom na Kube prehlásili:

"Voláme na všetkých, aby rešpektovali neodňateľné právo na život. Miliónom sa odopiera samotné právo narodiť sa na tento svet. Krv nenarodených volá k Bohu..."

Poslanci, postavte sa na stranu Boha, pravdy a dobra.

Ó, Bože, zmiluj sa!
Matka Ustavičnej Pomoci, pomôž!
Všetci svätí a sväté, a anjeli Boží, pomáhajte!