Posolstvo Panny Márie vizionárovi Ivanovi 15.6.2018 o 22.00 na hore Podbrdo, pri stretnutí modlitbovej skupiny

24.06.2018

"Drahé deti aj dnes vás chcem zvláštnym spôsobom pozvať k Eucharistii. Nech bude svätá omša centrom vášho života. Drahé deti, nech je v prvom rade vo vašich rodinách Eucharistia. Rodina musí prichádzať na svätú omšu a oslavovať Ježiša. Ježiš musí byť centrom vášho života. Preto drahé deti, obnovte rodinnú modlitbu, vykročte s Ježišom. Ďakujem vám, drahé deti, že ste i dnes odpovedali na moje pozvanie."