Posolstvá z r.2018 o širiacom sa komunizme

11.08.2018

Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2018

Střední východ je kolébkou vraždění, pohrom a zkázy. Člověk byl zevnitř infikován hněvem, který bude přinesen do Evropy s větší neústupností.Komunismus způsobí velký a závažný zmatek v Americe, větší než do tétochvíle.

Poselství Matky Spásy ze dne 20. ledna 2018

Komunismus číhá vskrytu za maskou dobra a v okamžicích uchvátí moc.

Poselství Matky Spásy ze dne 1. února 2018

V tomto čase je v mnoha zemích hrozivě blízké propuknutí sociální, politické, potravinové krize i krize víry. Terorismus spolu s komunismem zamýšlejí destabilizovat lidstvo a udeřit narůzných místech. Tyto akce budou tak časté, že mé děti se nikde nebudou cítit v bezpečí.Nebe posílá v tomto čase signály a znamení, a přesto je lidstvo nechává bez povšimnutí. Toje také část plánu démona, aby vás udržel v nevědomosti.

Poselství Matky Spásy ze dne 2. března 2018

Milované děti, mého Neposkvrněného Srdce, komunismus neslábne, ale rozpíná se a přebírá moc. Nenechejte se zmást, až vám budou říkat opak.

Poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2018

Komunismus není na ústupu, znovu se vynoří uprostřed velkého zmatku a velké duchovní bolesti.

Poselství Ježíše ze dne 27. dubna 2018

Komunismus neopustil lidstvo, ale převlékl se [do boje] proti mému lidu.

Poselství Matky Spásy ze dne 7. května 2018

Lid mého Syna je v některých zemích pronásledován pařáty komunismu a trpí, trpí před zraky celého lidstva.

Poselství Matky Spásy ze dne 21. května 2018

Modlete se, mé děti, malé země trpí krutostí, strádáním a projevy nepřátelství komunismu. Ten nenápadně povstává.

Poselství Matky Spásy ze dne 3. června 2018

Bolí mě vidět, jak mé děti trpí následky toho, že podporovaly komunistické ideologie, které je v tomto čase drží v pasti svých sítí.

Poselství Ježíše ze dne 16. června 2018

Moji lidé, jak jste jen ignorovali mou Matku! Kolikrát vás vyzývala, abyste se nenechali oklamat hadem komunismu! Trpíte následkemneposlušnosti,přijetím falešných ideologií atím, že jste neposlechli varování mé Matky.Nevinní trpí ukrutnostmi v zemích, kde byste to nepředpokládali. Má Matka vám oznámila hrůzy komunismu a vy jste neposlouchaly, děti. Ten se kradmo šíří po zemi a moji lidé necítí jed, který nad nimi rozptyluje.Modlete se, mé děti, modlete se za Nikaraguu. Tento lid trpí útlakem komunismu.Modlete se, mé děti, modlete se za Rusko, lidstvo se rozprchávájako příklad toho, co se stane lidemkvůli tomuto národu.

https://www.poselstvi-zbytku.org/pdf/komunismus.pdf