Slovenská vláda prijala dokument, podľa ktorého máme zabezpečiť usporiadanú a pravidelnú migráciu

13.05.2018

Bratislava 12. mája 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)

https://www.hlavnespravy.sk/uvedomujeme-pozitivny-prinos-imigrantov-slovenska-vlada-prijala-dokument-podla-ktoreho-mame-zabezpecit-usporiadanu-pravidelnu-migraciu/1399564


Podobne ako Istanbulský dohovor kde sa pod rúškom boja proti násiliu na ženách podsúva zvrátená gender ideológia, máme tu aj ďalší medzinárodný dokument, určený na udržateľný rozvoj krajín a svetový mier, no podprahovo sa tam podsúva aj príjímanie imigrantov. Na rozdiel od Istanbulského dohovoru, sme však dokument s názvom Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj prijali a slovenská vláda ho už implementuje do našej legislatívy.

Ilustračné foto

"Táto Agenda predstavuje plán konania pre ľudí, planétu a prosperitu. Snaží sa aj o posilnenie svetového mieru vo väčšej slobode. Uvedomujeme si, že odstránenie chudoby vo všetkých jej formách a rozmeroch, vrátane extrémnej chudoby, je tou najväčšou globálnou výzvou a nevyhnutnou požiadavkou pre udržateľný rozvoj.

Všetky krajiny a dotknuté strany budú tento plán implementovať v partnerskej spolupráci. Sme odhodlaní oslobodiť ľudstvo z tyranstva chudoby a chceme vyliečiť a ochrániť našu planétu. Sme odhodlaní prijať odvážne a transformačné kroky, ktoré sú neodkladne potrebné pre posunutie sveta na udržateľnú a odolnejšiu cestu. Zaväzujeme sa, že keď sa vydáme na túto spoločnú cestu, nikoho nenecháme bokom," píše sa v dokumente, ktorý prijalo aj Slovensko na Valnom zhromaždení OSN.

Tieto šľachetné ciele sú v poriadku. Kto by mohol namietať proti odstraňovaniu chudoby, proti prosperite a rozvoju? V skutočnosti sa ale v tomto dokumente podsúva aj prijímanie imigrantov. V 29. bode tohto dokumentu sa píše:

"Uvedomujeme si pozitívny prínos migrantov pre inkluzívny rast a udržateľný rozvoj. Taktiež si uvedomujeme, že medzinárodná migrácia je viacrozmernou skutočnosťou zásadného významu pre rozvoj krajín pôvodu, tranzitu a cieľového miesta, ktorá si vyžaduje jednotnú a komplexnú reakciu. Budeme spolupracovať na medzinárodnej úrovni, aby sme zabezpečili bezpečnú, usporiadanú a pravidelnú migráciu vrátane plného rešpektovania ľudských práv a humánneho zaobchádzania s migrantmi bez ohľadu na ich migračný status, s utečencami a vysídlenými osobami. Takáto spolupráca by mala posilniť odolnosť spoločenstiev, ktoré utečencom poskytujú útočisko, najmä v rozvojových krajinách. Zdôrazňujeme právo migrantov vrátiť sa do ich domovskej krajiny a pripomíname, že krajiny musia zabezpečiť, aby svojich vracajúcich sa občanov riadne prijali."

Z tohto bodu vyplýva aj konkrétny cieľ , ktorý sa Slovensko zaviazalo plniť: "Cieľ 10.7 Uľahčiť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných migračných politík."

Slovenská vláda už dokonca aktívne tútu agendu implementuje: "Zodpovednosť za Agendu 2030 je na Slovensku rozdelená medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V zmysle uznesenia vlády SR č. 95 z 2. marca 2016 zodpovedá Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za vnútroštátnu implementáciu a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za implementáciu v medzinárodnom prostredí."

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vytvoril Radu vlády SR pre Agendu 2030 (LINK), ktorá zabezpečí, že otázka udržateľného rozvoja sa stane integrálnou súčasťou všetkých verejných politík.

Vláda chce do implementácie týchto cieľov na Slovensku zapojiť aj mimovládky: "Zároveň považujeme za potrebné vytvoriť prostredie, ktoré podporuje občianske iniciatívy a inovácie v oblasti udržateľného rozvoja. Preto okrem iných nástrojov plánujeme v spolupráci s mimovládnymi partnermi vytvoriť novú mikrograntovú schému. Prostredníctvom tejto schémy budú podporené najlepšie iniciatívy a lokálne mikroprojekty zamerané na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj."

Samuel Gdovin