Úmrtie: V Cíferi zomrel pápežský prelát Mons. Ladislav Čeri

09.07.2018

Cífer 9. júla (TK KBS)

Vo veku 92 rokov a v 50 roku kňazstva zomrel Mons. Ladislava Čeri, pápežský prelát.

So zosnulým kňazom sa rozlúčia v stredu 11. júla 2018. Predpoludním na zádušnej svätej omši o 10:00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave a popoludní na pohrebnej svätej omši o 16:00 h v Kostole sv. Alžbety v Komjaticiach pri Šuranoch, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.Mons. Ladislav Čeri sa narodil 18. októbra 1925 v Komjaticiach.

Po maturite na Osemročnom gymnáziu v Šuranoch v roku 1946 sa prihlásil na formáciu a štúdium do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Po štyroch rokoch formácie a štúdia narukoval na základnú vojenskú službu v útvare PTP.

Od roku 1954 do roku 1958 pracoval ako robotník v Stavoindustrii Bratislava, v Archeologickom výskume v Nitre a v knižnici Rektorátu VŠP v Nitre. V rokoch 1958 - 1960 bol za svoje náboženské presvedčenie uväznený v Nitre a v českom meste Příbram. V roku 1958 mu bolo umožnené pokračovať v kňazskej formácii a štúdiu teológie.

Za kňaza bol vysvätený v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave 25. augusta 1968. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa Mons. Ambróza Lazíka, trnavského apoštolského administrátora.

Po vysviacke musel celý mesiac čakať na štátny súhlas od vtedajších predstaviteľov totalitného režimu, aby mohol začať svoju kňazskú činnosť. Po nástupe do pastorácie pôsobil od roku 1968 ako kaplán v Leviciach.

O rok neskôr sa stal kaplánom v Kolárove.

V rokoch 1970 - 1973 pôsobil ako kaplán vo farnosti Bratislava - sv. Martina. V roku 1973 nastúpil na Arcibiskupský úrad v Trnave, kde pôsobil ako ceremoniár až do roku 1983, kedy sa stal archivárom. V tejto funkcii zotrval až do roku 1990, kedy ho trnavský arcibiskup - metropolita Slovenska Mons. Ján Sokol menoval za riaditeľa Arcibiskupského úradu. Funkciu riaditeľa vykonával dlhých 19 rokov až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2009. Od roku 2009 až do svojej smrti žil na odpočinku v Dome pokojnej staroby v Cíferi, zároveň pôsobil ako duchovný správca tejto inštitúcie a nakoniec ako výpomocný duchovný.

TK KBS informoval Dušan Kolenčík