14.08.-15.08.2018 DEVÍN - DECHTICE (pútnicky zájazd)

31.07.2018

Program:
1.deň: v skorých ranných hodinách odchod z Košíc do Devína s krátkymi občerstvovacími prestávkami.

DEVÍN- naša minulosť a naše korene SV.CYRIL A SV. METOD

Nemá zrúcanina, ktorá sa týči na prítokoch dvoch riek Dunaja a Moravy , tu stojí už vyše tisíc rokov v nemej tichosti a pre mnohých v zabudnutí. Ale táto tichosť je len zdanlivá, lebo táto zrúcanina predsa sa ožíva. Áno ožívajú sa naše korene práve na tomto mieste, kde naši praotcovia Cyril a Metod v 9. str. priniesli Božiu vieru pre Slovanov na toto územie. Bol to BOŽÍ DAR pre Slovanov. Na žiadosť kniežaťa Rastislava, ktorý požiadal byzantského cisára Michala III. aby nám poslal učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil kresťanskú vieru. Cisár Michal poslal nám Konštantína, veľmi vzdelaného filozofa. V roku 863 s veľkými poctami knieža Rastislav privítal dvoch bratov Konštantína a Metoda, ktorí priniesli Sväté Písmo preložené do staroslovenčiny a dvojkríž. Pápež Hadrián II. schválil staroslovenčinu ako štvrtý bohoslužobný jazyk. Bolo to v roku 867 v Ríme v bazilike Santa Maria Maggiore, kde slávnostne posvätil Sväté Písmo a tým uznal staroslovenský bohoslužobný jazyk za právoplatný, /dovtedy boli len tri jazyky v právoplatnosti a to: hebrejský, grécky a latinský /. Pápež Hadrián II. zároveň vysvätil Konštantína - Cyrila za biskupa, ale krátko na to zomrel v roku 869 a jeho následníkom sa stal sv. Metod. Sv. Cyril bol pochovaný v Ríme s veľkými poctami v bazilike sv. Klimenta.

Po prehliadke odchod do Malaciek.

Sväté schody v Malackách. Na svete je len niekoľko tzv. Svätých schodov. Prvé, originálne, sú tie, po ktorých kráčal Ježiš Kristus v Pilátovom paláci v Jeruzaleme. Od 4. storočia sa nachádzajú v budove Svätých schodov Ríme, kam ich nechala preniesť cisárovná Helena. Druhé Sväté schody predstavuje kópia v Jeruzaleme. Pre nás sú však najzaujímavejšie Sväté schody, ktoré sa nachádzajú v Malackách.
Malacké Sväté schody dal vybudovať gróf Pavol Pálffy. Nachádzajú sa v Kaplnke Svätých schodov v areáli františkánskeho kostola a kláštora. V schodoch, ktorých je dohromady 27, sa ukrývajú vzácne relikvie svätých. Ubytovanie, nocľah.

2.deň: Po raňajkách odchod na sv. omšu a následne do Dechtíc

DECHTICE - živé pútnické miesto:

Táto dedinka sa stala novým pútnickým miestom od času, keď sa Panna Mária začala postupne prihovárať siedmym deťom z Dechtíc. Prvé zjavenie sa uskutočnilo 4. decembra 1994 v susednej dedine Dobrá Voda, počas púte k tamojšiemu krížu, kde Martin uvidel a počul Pannu Máriu. Od tohto času sa Panna Mária postupne prihovorila ďalším šiestim deťom. Priala si, aby ľudia prichádzali ku krížu na Boričkách, kde sa predstavila ako preblahoslavená Panna Mária - KRÁĽOVNÁ POMOCI.

Ďalšie miesto ktoré si vybrala je Svätodušnica a je to miesto Pokoja a tam si priala, aby sa slávilo jej sviatok Nanebovzatie - 15.augusta. každý rok. Po stretnutí s P. Máriou odchod do Košíc.

Súčasťou každodenného programu je aj svätá omša!

Termín:14.08.-15.08.2018
Cena: 68,-€
V cene je zarátané: doprava klimatizovaným autobusom /BOVA,MERCEDES,SCANIA/-DVD,, kávovar
1x ubytovanie - kláštorné alebo hotelové**-2,3,4 -posteľové izby
1x raňajky - kontinentálne,
tech.sprievodca, poistenie insolventnosti, úrazové poistenie pútníkov,DPH.
INFO:
Priska Kapitánová, Stella Maris CK
stellamaris.ck@gmail.com">mailto:stellamaris.ck@gmail.com">stellamaris@stellamaris.sk
stellamaris.ck@gmail.com
HOT LINE: 00421 /0/55 625 33 58
00421 /0/905 267 868

https://www.stellamaris.sk/node/36