Ozbrojené zložky-polícia

 

Biskupská konferencia Kanady vyjadrila svoje poľutovanie nad schválením zákona označovaného ako "Bill C-45", ktorý legalizuje používanie marihuany na tzv. rekreačné účely. Ako uvádzajú biskupi: "Je poľutovaniahodné, že federálna vláda sa rozhodla uľahčiť rozširovanie a používanie látky, ktorá vytvára závislosť a má neblahé účinky na veľa ľudí". K...

Spectrum organizovaného zločinu


Pornografia

Únosy

Narkotika

Členovia zločineckých skupím