Literatúra-knihy

 

Vatikán 4. júla (RV) Dnes vo Vatikáne publikovali Inštrukciu o zasvätených pannách "Ecclesiae Sponsae Imago". Ide o prvý dokument vydaný Svätou stolicou, ktorý prehlbuje a rozvíja túto špeciálnu formu zasväteného života určenú ženám.Inštrukcia chce ponúknuť biskupom, zasväteným pannám a tým, ktoré sú vo formácii usmernenia a podporu. V dnešnej...

Príprava októbrovej synody na tému "Mladí, viera a rozlišovanie povolania" ďalej pokračuje. Vo Vatikáne sa v dňoch 7. a 8. mája konalo štvrté zasadnutie Rady sekretariátu Biskupskej synody, ktorého ústredným bodom bola príprava projektu Pracovného dokumentu (Instrumentum laboris).

Bratislava 4. apríla (TK KBS) V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer - časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia....