Bol schválený projekt Pracovného dokumentu k Synode o mladých

11.05.2018

Príprava októbrovej synody na tému "Mladí, viera a rozlišovanie povolania" ďalej pokračuje. Vo Vatikáne sa v dňoch 7. a 8. mája konalo štvrté zasadnutie Rady sekretariátu Biskupskej synody, ktorého ústredným bodom bola príprava projektu Pracovného dokumentu (Instrumentum laboris).

Na stretnutí, ktorému predsedal pápež František a ktorého prácu koordinoval generálny sekretár Synody kardinál Lorenzo Baldisseri, bol projekt Pracovného dokumentu prediskutovaný a po zapracovaní navrhovaných úprav bol všetkými účastníkmi schválený. Pracovný dokument bude slúžiť ako základný text pre synodálnych otcov počas riadneho zasadnutia Biskupskej synody v októbri 2018.

Generálny sekretariát Synody vypracoval projekt v spolupráci so skupinou expertov, ktorí zozbierali materiál z piatich zdrojov. Ako sa uvádza v tlačovom komuniké, využili odpovede kompetentných inštitúcií na dotazník, ktorý bol súčasťou Prípravného dokumentu. Do textu zahrnuli aj odpovede mladých na online dotazník. Nevynechali ani závery Medzinárodnej konferencie, ktorá sa zaoberala situáciou mladých a konala sa v septembri 2017 vo Večnom meste. Dôležitým zdrojom informácií pri tvorbe Pracovného dokumentu boli aj postrehy slobodne zaslané jednotlivcami a rôznymi skupinami. Dokument napokon čerpá zo spoločného výstupu predsynodného stretnutia s účasťou viac ako 300 mladých v marci 2018.