Aktuálne posolstvá Svätých ...

 

"Drahé deti!
Moje slová sú jednoduché, ale sú naplnené materinskou láskou a starostlivosťou.
Deti moje, nad vami sa stále viac sťahujú tiene tmy a klamu, a ja vás volám ku svetlu a pravde - ja vás volám k môjmu Synovi. Iba On môže premeniť zúfalstvo a trápenie v pokoj a radosť, iba On vám môže dať nádej v najhlbších bolestiach.
Môj...
"Drahé deti! Toto je čas milosti.
Milé deti, viac sa modlite, menej rozprávajte a dovoľte Bohu, aby vás viedol po ceste obrátenia.
Som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Moji milovaní lidé,
volám vás, abyste si zachránili svou duši...
Spása je osobní rozhodnutí, proto musíte uznat, že jste má stvoření a ne jen tělo,
že máte tělo, duši a ducha [1Thes 5, 23], a že musíte jednat a působit v souladu
s mou vůlí, abyste si zasloužili věčný život.

Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste otvorili srdcia pokoju, aby ste otvorili srdcia môjmu Synovi, aby vo vašich srdciach spievala láska k môjmu Synovi, pretože len z tej lásky prichádza pokoj do duše.
Deti moje, viem, že máte dobrotu, viem, že máte lásku - milosrdnú lásku. Ale veľa mojich detí má ešte zatvorené srdcia. Myslia si,...
"Drahé deti! Boh ma povolal, aby som vás viedla k nemu, pretože on je vaša sila. Preto vás pozývam, aby ste sa modlili k nemu a dôverovali v neho. Pretože on je vaše útočište od všetkého zla, ktoré striehne a odvádza duše ďaleko od milosti a radosti, ku ktorým ste všetci pozvaní.
Milé deti, prežívajte Raj tu na zemi,...
Moje milované deti!
Prichádzate sem, pretože vás ku mne priťahuje moja materinská nežnosť a láskavosť, ktorú zakúšate v mojej prítomnosti.
Želám si, aby ste svojim životom rozdávali túto moju lásku a dobrotu. Tí, ktorí ma nasledujú, nežne milujú a robia všetko preto, aby ma aj iní ctili a milovali, môžu s dôverou očakávať, že obsiahnu Nebo.
Moja...

Vizionári - Boží proroci

Myrna Nazoure
Myrna Nazoure
Vizionári z Medjugorja
Vizionári z Medjugorja