Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2018

29.08.2018

"Drahé deti! Toto je čas milosti.

Milé deti, viac sa modlite, menej rozprávajte a dovoľte Bohu, aby vás viedol po ceste obrátenia.

Som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "