Posolstvo Kráľovnej pokoja, 2. septembra 2018

03.09.2018

"Drahé deti!
Moje slová sú jednoduché, ale sú naplnené materinskou láskou a starostlivosťou.

Deti moje, nad vami sa stále viac sťahujú tiene tmy a klamu, a ja vás volám ku svetlu a pravde - ja vás volám k môjmu Synovi. Iba On môže premeniť zúfalstvo a trápenie v pokoj a radosť, iba On vám môže dať nádej v najhlbších bolestiach.

Môj Syn je život sveta. Čím lepšie ho poznáte, čím viac sa mu priblížite, tým viac Ho budete milovať, pretože môj Syn je láska. Láska mení všetko, činí prekrásnym aj to, čo sa vám bez lásky zdá byť bezvýznamným.

Preto vám znova hovorím, že musíte veľa milovať, ak chcete duchovne rásť. Viem, apoštoli mojej lásky, že nie je vždy ľahko, ale, deti moje, aj bolestné cesty sú cesty, ktoré vedú k duchovnému rastu, viere a môjmu Synovi.

Deti moje, modlite sa, myslite na môjho Syna. V každej chvíli dňa pozdvihujte svoju dušu k Nemu, a ja pozbieram vaše modlitby ako kvety z najkrajšej záhrady a darujem ich môjmu Synovi.

Buďte pravými apoštolmi mojej lásky, šírte lásku môjho Syna, buďte záhradami najkrajších kvetov. Pomôžte modlitbou svojim pastierom, aby mohli byť duchovní otcovia naplnení láskou ku všetkým ľuďom.

Ďakujem vám!"

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej - Soldovej, Medžugorie 2. septembra 2018