Viac priestoru mládeži v stanovách Dikastéria pre laikov, rodinu a život

11.05.2018

Svätá stolica dnes publikovala nové stanovy Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Oproti doterajšiemu textu z roku 2016 je rozšírením najmä článok o poslaní dikastéria vzhľadom na mladých ľudí.

V článku 8 sa hovorí o úlohe napomáhať aktívnemu postoju mladých uprostred výziev dnešnej doby, podporovať aktivity Svätého Otca v oblasti pastorácie mládeže a spolupracovať na tomto poli s biskupskými konferenciami a s medzinárodnými cirkevnými hnutiami. Významnou úlohou dikastéria je príprava Svetových dní mládeže.

Dikastérium pre laikov, rodinu a život bude mať odteraz nie troch, ale iba dvoch podsekretárov. Rozšírením je aj článok 9 o prehlbovaní reflexie nad vzťahom muža a ženy. Nový štatút venuje osobitnú pozornosť párom, ktoré sa nachádzajú v tzv. iregulárnych situáciách.

Text nových stanov, schválený pápežom Františkom "ad experimentum", vstúpi do platnosti 13. mája.

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/05/08/0329/00712.html