15.07.2018 - aktuálne posolstvo Kráľovnej Pomoci - Dechtice Martina

28.07.2018

Moje milované deti!
Prichádzate sem, pretože vás ku mne priťahuje moja materinská nežnosť a láskavosť, ktorú zakúšate v mojej prítomnosti.

Želám si, aby ste svojim životom rozdávali túto moju lásku a dobrotu. Tí, ktorí ma nasledujú, nežne milujú a robia všetko preto, aby ma aj iní ctili a milovali, môžu s dôverou očakávať, že obsiahnu Nebo.

Moja láska vás vždy privádza k Bohu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.