15.6.2018 posolstvo Kráľovnej Pomoci-Dechtice

19.06.2018

15.06.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
Dnešným želaním môjho materinského Srdca je, aby ste Boha čoraz väčšmi milovali a po Ňom túžili.

Preto si chráňte svoje srdcia pred hriešnymi túžbami, aby sa v nich mohli rodiť túžby čisté a sväté.

Čím budú vaše srdcia naplnené, také budú aj vaše skutky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.