28.8. Deň "Kráľovny a Matky posledných čias" - biskup Nikaragui pozýva na slávenie sviatku Panny Márie

20.08.2018

Výňatok z listu Mons.Juan Abelardo Mata (Biskup nikaraguiskej diecézy Estelí)

3.August 2018

https://www.revelacionesmarianas.com/en/reina_y_madre_de_los_ultimos_tiempos.html


Vďačný Nebesám za tak veľký nebeský dar, vyzývame Boží ľud, aby s vierou a vďačnosťou prijali túto božskú pomoc, ktorá pramení z láskyplnej Božej vôli, ktorá nás chce ochrániť v súčasnosti a budúcnosti prostredníctvom materinskej pomoci "Kráľovnej a Matky posledných čias".

Udeľujem "schválenie" na túto novú výzvu modlitby, s ktorou Ju môžeme prosiť v dôvere a na prezentáciu alebo obraz, ktorý umelecky vyjadruje víziu Luz de Márii; súčasne zverejňujem pozvanie na účasť Novény ako prípravu na slávenie našej "Kráľovnej a Matky posledných čias", ktoré bude sviatkom 28.augusta.

Estelí August 3, 2018

NEW INVOCATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY: ¨QUEEN AND MOTHER OF THE END TIMES¨

On Monday, August 28 of the year of the Lord 2006, a new invocation of the Blessed Virgin Mary was revealed to Luz de María by our Lord Jesus Christ under the title of "QUEEN AND MOTHER OF THE END TIMES". A GREAT PART OF THE INVOCATIONS TO THE BLESSED VIRGIN MARY ARE GATHERED IN ONE SINGLE IMAGE THAT REPRESENTS HER.

Later the Heavenly Mother dictated a prayer for all of God's People, with which She invites us to invoke Her especially in these instants of great tribulation and confusion inside and outside the Church.

Grateful to Heaven for such a great heavenly gift, we exhort the People of God to receive with faith and gratitude over this divine help that springs from the loving Will of God that wants to protect all of us in the present and the future through the maternal help of the "Queen and Mother of the End Times".

I grant the "imprimatur" to this new invocation, to the prayer with which we can implore Her with confidence and to the representation or image that artistically expresses the vision had by Luz de María, at the same time I extend the invitation to participate in the novena to prepare for the feast of our ¨ QUEEN AND MOTHER OF THE END TIMES¨ whose feast day will be on August 28.

† IMPRIMATUR,

Bishop of Diocese of Estelí