Foto: Výstavba D1 pri Prešove pokračuje podľa plánu, jej priebeh skontroloval aj minister Érsek

27.06.2018

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk)

https://www.webnoviny.sk/foto-vystavba-d1-pri-presove-pokracuje-podla-planu-jej-priebeh-skontroloval-aj-minister-ersek/


- Výstavba úseku diaľnice D1 Prešov, západ - Prešov, juh pokračuje podľa harmonogramu a zhotoviteľ potvrdil dokončenie prác v zmluvnom termíne o tri roky.

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd) v utorok skontroloval priebeh stavby diaľnice spolu s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) Jánom Ďurišinom. Zároveň sa oficiálne začala rekonštrukcia kritickej križovatky v centre Prešova.

Stavba zaradená medzi prioritné projekty

Súčasťou diaľničného úseku D1 v dĺžke 7,9 kilometra bude tunel Prešov v dĺžke 2,2 km, jeho razenie sa začne v polovici júla z východnej strany od Košíc a pripravuje sa aj razenie na západnom portáli. Zhotoviteľom stavby D1 pri Prešove je združenie spoločností Eurovia SK, a. s., Eurovia CS, a. s., Doprastav, a. s., Metrostav, a. s., a Metrostav Slovakia, a. s.

Zmluvná cena prác je 356,35 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (427,61 mil. eur vrátane DPH). Diaľničný úsek je vo výstavbe od júna 2017, zmluvný termín ukončenia výstavby je jún 2021. Stavba je zaradená medzi prioritné projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.


"Som rád, že výstavba prešovského obchvatu ide podľa plánu. Záleží mi na tom, aby táto stavba nemala meškanie, lebo ide o dôležitú cestu pre miestnych obyvateľov a zároveň úsek našej najdôležitejšej diaľnice," zhodnotil kontrolný deň minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

"Je to jeden z projektov, ktoré chodím kontrolovať pravidelne a rád konštatujem, že som spokojný s prípravnými prácami," uviedol minister.

Prebiehajúce práce

NDS informovala, že na stavbe momentálne prebiehajú práce na zakladaní násypov a následne sa budujú násypy diaľnice. Zhotoviteľ rozbieha výkopové práce na zárezoch stavby, následne výkopovú zeminu využíva na budovanie násypov stavby.

"Prebieha výstavba pilierov na mostoch a začínajú sa práce na budovaní podporných konštrukcií nosných konštrukcií mostov, ukončujú sa práce na portáloch tunela Prešov. Rozbehli sa práce na zakladaní a výstavbe oporných a zárubných múrov, preložky inžinierskych sietí sú ukončené," priblížila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.


Ukončené sú aj demolácie objektov a zariadení, ako aj výrub drevín a tesne pred ukončením je aj výstavba dočasných prístupových komunikácií. "Na stavbe bol ukončený pyrotechnický prieskum, archeologický prieskum bude ukončený koncom júna," dodala Michalová.

V Stredisku správy a údržby diaľnic Petrovany boli ukončené demolácie, preložka plynu, ukončuje sa výstavba oporného múru a pripravuje sa zakladanie prevádzkovej budovy. D1 Prešov, západ - Prešov, juh je posledný chýbajúci úsek na tejto diaľnici medzi Ružomberkom a Prešovom.


Minister dopravy sa v utorok zúčastnil aj na začatí rekonštrukcie križovatky Levočská - Obrancov mieru v Prešove. "Okrem toho, že riešime veľké rýchlostné obchvaty z juhu aj zo severu, nezabúdame ani na vnútrozemskú dopravu. Odštartovali sme výstavbu poslednej z troch križovatiek, ktoré po rekonštrukcii zlepšia priepustnosť automobilov v meste," povedal Érsek.


Križovatka na ceste prvej triedy I/18 v centre Prešova bude zrekonštruovaná za 7 mil. eur ako jeden z projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cesta sa podľa rezortu dopravy rozšíri o jeden pruh, ktorý je posledným úzkym miestom na štvorpruhovom prieťahu celým mestom. "Rekonštruovať sa bude aj most, ktorý je súčasťou križovatky. Šoféri budú po novej ceste jazdiť koncom roka 2019," uviedlo ministerstvo dopravy.

V Prešove sú vo výstavbe ďalšie dve križovatky - I/20 Solivarská a I/20 a III/3450 Rusínska - Generála Svobodu, tie budú odovzdané do užívania v tomto a v budúcom roku. V Prešovskom kraji sa z eurofondov tiež investuje do rekonštrukcie štyroch úsekov ciest prvej triedy a modernizácie dvanástich mostov.