HOAX-kontroverzné vyjadrenie o.Štefana Filipa OP ku knihe o.Jamesa Manjackala

30.07.2018


(na obr.Páter Štefan M.Filip OP. )

Páter Štefan napísal tzv: "vieroučné zhodnotenie knihy Jamesa Manjackala "Videl som večnosť"

Zdroj: https://gloria.tv/replies/


Konfrontácia "vyjadrenia o.Štefana"

1.Nedostatočné cirkevné schváleniePáter Štefan upozorňuje na knihu o.Jamesa, že nemá dostatočné schválenie, ale naproti tomu jeho tzv."vieroučné zhodnotenie..." takisto nemá dostatočné schválenie a predsa to nazýva: "vieroučné.." ako keby jeho názor a pohľad na knihu o.Jamesa bolo oficiálnou vieroukou katolickej Cirkvi.

Predpokladajme, že takto to ani on sám nepovažuje, ale ľudia to tak môžu si vysvetliť a preto tak ako o.Štefan nepovažuje knihu o.Jamesa za oficialne učenie Cirkvi, ani vyjadrenie o.Štefana nemožno považovať za oficialne učenie Cirkvi.Môže to byť prinajmenšom jeho vlastná nauka viery, ale ako dominikán rádový člen pápežskeho práva (porovnaj: OP/ Dominikanska rehola papežskeho práva) ak by chcel svoje "vyjadrenie" prezentovať za nauku Cirkvi, musel by k tomu mať cirkevné schvalenie s uznaním pápeža.

2.Spochybňovanie smrti ako konca časov zásluh a udeľovanie sviatosti po smrti


o.Štefan sám priznáva, že z knihy: "Videl som večnosť" nie je presvedčený, či o.James hovorí o videniach Pekla alebo Neba, ale napriek tomu usudzuje, že o.James sa mýli.
Otec James síce hovorí, že ani on si nie je istý v akom stave sa duše nachádzali, ked ich videl (či v Pekle alebo v Očistci) ale tí, čo prijali svätú spoveď od o.Jamesa boli vyslobodení z toho miesta a vzatí do Neba.

Z toho vychádza, že ak to boli duše z Očistca, nebolo by na tom nič zvláštne alebo proti učeniu Cirkvi, pokiaľ by bolo možné kňazom vysluhovať sviatosť zmierenia aj dušiam v Očistci.
o.Štefan neverí, žeby to bolo možné a odvoláva sa pritom na Katechizmus a zavrhnutie tézy o.Luthera Martina, ktorý tvrdil, že o dušiach v Očistci nie je isté, či budu spasené alebo zavrhnuté do pekla.

Táto argumentacia o.Štefana je nesprávna, pretože o.James nemá pochybnosti o tom, či duše v Očistci budu spasené alebo zavrhnuté v Pekle. Je presvedčený, že duše v Očistci budu všetky spasené, je len otázne, akým spôsobom resp.v akom intervale času.
Tento čas vyslobodenia z Očistca záleží práve na tom, či o.James bude kázať dušiam v Očistci a na tom, či od neho ako kňaza príjme duša v Očistci milosť zmierenia alebo neprijme, avšak nie preto, žeby nechcela, ale preto, že samotný kňaz, či už je to o.James alebo iný kňaz - tejto duši nepodá patričné milosti (spoveď a pod.)

3.Nevieme, či zavrhnutí nepôjdu do Pekla až po poslednom Súde?


o.Štefan sa ďalej odvoláva na papežsku Bulu, ktorá jednoznačne hovorí o tom ako duša hned po smrti ide do Pekla, (ak nepôjde do Neba, či Očistca).

Pritom má dojem z vyjadrenia o.Jamesa, ako keby o.James si nebol istý, či zavrhnutá duša pôjde do Pekla hned po smrti alebo až po poslednom večnom Sude.

To je však nedorozumenie, pretože o.Jamesovi nebolo uplne zjavene, ktoré zatratené duše sú v Pekle a ktoré ešte len pôjdu po večnom Sude. To však neznamená, že hovoril len o už zosnulých ľuďoch, ale aj o tých, ktorí ešte len zomrú. Treba si uvedomiť, že tí, čo zosnulí a su určení pre zatratenie - idú priamo do Pekla, ale o.James ich nevidel, lebo mu to Boh nezjavil pre nepodstatnú skutočnosť. Boh mu chcel ukazať podstatnejšie skutočnosti.

Čo sa týka tých, ktorí ešte len pôjdu do Pekla až po večnom Sude, ešte žiju a tých takisto nevidel, lebo to rovnako nebolo podstatné ako pre Boha, tak aj neho.

Záver

o.Štefan sa vyjadril ku knihe o.Jamesa kvôli ľuďom, čo sa pýtaju a to ho oprávňuje, ale treba si uvedomiť, že ak zavrhuje učenie o.Jamesa len na zaklade nepriamych dôkazov - pretože nepoukazal ani raz na priamy dôkaz toho, žeby Cirkev oficialne zakazovala spovedať duše v Očistci - potom jeho nauka je len naukou jeho sukromnou a zároveň môže byť aj dezinformačnou.