HOAX - o.John Fongemie: "Svätá Stolica sa zjavne mýli"

03.08.2018

Kňaz John Fongemie o svojom liste paradoxne obviňuje Svätú Stolicu a pápeža z omylu (bludného učenia-herézy), pričom on sám učí herézu:
Trest smrti: "Svätá stolica sa zjavne mýli"

https://gloria.tv/article/xccFW7pZoyQr3rtJBKaSHXmee

Doslovne sa vyjadril, že "Svätá Stolica sa zjavne mýli...", čo je už samo o sebe bludným učením, pretože Svätá Stolica je z princípu neomylná v záležitostiach viery a mravov. Svätá Stolica totižto nie je jedna osoba, ktorá by sa mohla mýliť, ani žiadna obyčajná, či svetská "stolica" nejakého úradu, kde by sa mohli dotyčné osoby mýliť.

Úrad Svätej Stolici je Úrad učitelského magistéria, ktoré ustanovil samotný zakladateľ Cirkvi - Ježiš Kristus - a skrze tento Úrad schvaľuje alebo odsudzuje učenie, podľa Božej vôle.
Svätá Stolica totižto je oficiálne božsko-ľudský inštitút, skrze ktorý sám Boh neomylne rozhoduje o viere a mravoch.

Keď sa hovorí, že Katolícka Cirkev je božsko-ľudská ustanovizeň, alebo že je neomylná, tak tým sa myslí práve na Svätú Stolicu, ktorá je božská, pretože Boh cez ňu riadi Cirkev a ľudská, pretože Boh si cez ľudí riadi Cirkev. Avšak členovia Svätej Stolice nie sú len hociakými členmi, ale sú Bohom vyvolení na to, aby pri rozhodovaní učení viery a mravov sa rozhodovali v súlade s Božou vôľou. Sám Boh nedovolí, aby sa zmýlili, keď učenie, ktoré predkladajú vyhlasujú mocou svojho úradu a to oficiálne dekrétom, akým aj pápež František deklaruje učenie o "treste smrti".

Dokument pp.Františka o treste smrti:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/08/02/0556/01209.html#IN

V Slovenčine Novela zákona:
https://gloria.tv/article/sNwkUZNAyL2P3cNSDsxEXwvaD


Ak sa niekomu zdá, že zmeny v dokumente protirečia predošlému učeniu, omyl nie je vo Svätej Stolici alebo u pápeža, ale vo videní a pohľade danej osoby, ktorá vníma učenie ako rozporuplné s predošlým učením.

Polemika o učení Trestu smrti je širokosiahlá na pochopenie, ale aby kňaz z dlhoročnou praxou tvrdil, že "Svätá Stolica sa zjavne mýli" je očividným omylom samotného kňaza. Kňaz ako aj Bratstvo sv.Petra vo svojej farnosti sa dopúšťajú veľkého pohoršenia a zavádzania ľudí do omylu, keď vyvesujú list, kde sa otvorene hlása heréza o Svätej Stolici.