3.stretnutie kurzu STM

03.04.2018

Ďalšie pravidlá na určenie poovulačnej neplodnosti

Nepravidelné cykly a riešenie neštandardných situácií

Návrat plodnosti po pôrode a vplyv ekologického dojčenia na plodnosť ženy

Diskusia a individuálne poradenstvo

Kurz budú viesť manželia Peter a Zuzka Košťálovci

kontakt:
mobil: +(421)-915 853 522

https://www.lpp.sk/kurzy/791-3-stretnutie-kurzu-stm-3