12.6.2018 / Nové rokovanie o Navrhu na obmedzenie potratov.

04.06.2018

Priatelia, duchovní otcovia a veriaci, od dnes do 12. júna sa o 21.00 hodine budeme spájať v modlitbe sedembolestného ruženca za poslancov NR SR, ktorí rokujú o potratovom zákone.

Vás duchovní otcovia prosíme o pozvanie veriacich k modlitbe posvätného ruženca v tomto čase.
Vyzývame veriacich na Slovensku a všetkých ľudí dobrej vôle na zjednotenie sa v modlitbe Sedembolestného sv. Ruženca, do ktorej sa už zapojili viaceré organizácie z Bratislavy, Trnavy, Žiliny, Michaloviec a Humenného.

Dôležité je aj vaše osobné svedectvo ale aj priama účast a podpora pre Vdp. Mariana Kuffu na tichej demonštrácii "Nemý výkrik" pred NR SR dňa 12. 6. 2018, kedy sa bude znovu rokovať v NR SR o "potratovom zákone". Pred NR SR by sa malo prísť modliť pokiaľ možno čo najviac občanov Slovenska. Čas upresníme.

Je dôležité, aby sa modlilo pokiaľ možno celé Slovensko. Prosme Boha o odpustenie a toľko potrebnú milosť pre Slovenský národ. Postavme sa s pomocou Božou a Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska na stranu života. Zastavme šírenie kultúry smrti.

Boh žehnaj Slovensko!
Proliferi
Kontakt:
Margita Potocká
tel.: 0908 576 285
Lucia Žužová
tel: 0905 299 144