Príďte si do Kopčian uctiť relikvie sv. Margity v rámci medzinárodnej púte

09.07.2018

Kopčany 9. júla (TK KBS)

V dňoch 20. a 21. júla budú cez Slovensko prechádzať v rámci medzinárodnej púte z Olomouca do Marcheggu relikvie svätej Margity Antiochijskej.

Fórum života a Katolícke hnutie žien Slovenska pri tejto príležitosti pozýva 20. júla do Kopčian, na miesto so staroslovienskou tradíciou, kde sa nachádza najstarší kostolík na Slovensku zasvätený práve sv. Margite (9. storočie).

Pútnikov tu čaká nielen možnosť uctiť si ostatky tejto patrónky dievčat a panien, žien a manželiek, tehotných, žien pri pôrode a kozmetičiek, ktorá žila v 3. storočí v Antiochii, ale aj gréckokatolícka liturgia, sprievodný program a občerstvenie v podobe "guláša svätej Margity".

Cieľom podujatia je šíriť kultúru ochrany života, tehotných žien a matiek, a posilniť význam úlohy žien v Cirkvi a spoločnosti.Trasa a tematické zameranie jednotlivých zastávok púte:

Olomouc: sobota 14. 7. stretnutie rodín.

Téma: Radosť rodiny v dare života a viery.

Kroměříž: nedeľa 15 .7. stretnutie mládeže.

Téma: Nádej mladosti vychádzajúca z poznania Tvorcu.

Uherské Hradiště: pondelok 16. 7. stretnutie zasvätených žien.

Téma: Moc Ducha Svätého prekonáva pohanstvo aj našich čias.

Velehrad: utorok 17. 7. Modlitby matiek (české + slovenské).

Téma: Čistota srdca a ľudská láska.

Velehrad: streda 18. 7. stretnutie hnutí katolíckych žien (Čiech, Slovenska a Rakúska).

Téma: Silou kríža víťazíme nad zlom v každom čase a spoločnosti.

Veselí na Moravě: štvrtok 19. 7. stretnutie "skartovaných žien" (marginalizované skupiny žien).

Téma: Úbohosť poníženia a dôstojnosť pokory.

Kopčany: piatok 20. 7. Fórum života a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi.

Téma: Proti pokušeniu postavenia a bohatstva víťazíme silou viery.

Zohor: sobota 21. 7. stretnutie umelcov.

Téma: Utrpenie je fontánou milosti a zdrojom nového života vo viere.

Marchegg: nedeľa 22. 7. záverečné stretnutie a uloženie ostatkov.

Téma: Nenechajte sa oklamať, rozlišujte, Kristus je Pán.

TK KBS informovala Danka Jacečková