Zomrel pápežský prelát prof. Štefan Vragaš

09.07.2018

Vo veku 89 rokov zomrel v nedeľu 8. júla v Nitre Mons. Štefan Vragaš, pápežský prelát, univerzitný profesor, teológ, jazykovedec a publicista.

Štefan Vragaš sa narodil 2. februára 1929 v Koválove, okr. Senica. Vyštudoval filológiu na Slovenskej univerzite a stal sa vedeckým pracovníkom Jazykovedného ústavu SAV v Bratislave. V túžbe po kňazstve v roku 1964 emigroval cez Rakúsko do Talianska. V Kolégiu Nepomucénum a na Lateránskej univerzite v Ríme absolvoval prípravu na kňazstvo, ktoré prijal 16. mája 1970 z rúk pápeža Pavla VI. V roku 1972 získal na Lateráne doktorát teológie.

Ako kňaz Štefan Vragaš pôsobil v období 1972 - 1994 vo Viedenskej arcidiecéze. Popri pastoračnej službe a pomoci krajanom bol v r. 1980 - 1995 lektorom slovenského jazyka v Slavistickom inštitúte Viedenskej univerzity. Od r. 1995 bol rektorom Kostola Alžbetínok v Bratislave a v r. 1997 sa stal profesorom teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde prednášal 16 rokov sociálnu náuku Cirkvi a cyrilometodskú tradíciu. Istý čas bol aj dekanom a prodekanom fakulty.

Prof. Štefan Vragaš je spoluautorom šesťzväzkového Slovníka slovenského jazyka, publikoval biografie Život Konštantína Cyrila a Život Metoda (1986), monografiu Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov (1991) i ďalšie tituly. Spolupracoval na vydávaní zahraničnej literatúry v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. Napísal viaceré štúdie, recenzie a články v do slovenských i cudzojazyčných periodík a zborníkov.

V rokoch 1976 - 1986 Štefan Vragaš prispieval do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu na rozličné teologické témy. Ešte v roku 2000 pripravil rozhlasový cyklus s názvom O význame a dôležitosti katolíckeho sociálneho učenia. Pápež Benedikt XVI. ho marci 2009 vymenoval za pápežského preláta.